Tổng quan về DEVYT

Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2000, từ một doanh nghiệp nhỏ, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, DEVYT đã vươn lên thành một tổ hợp các công ty kinh doanh độc lập, phát triển với quy mô chuyên nghiệp và không ngừng lớn mạnh.

Hiện tại, DEVYT đã khẳng định được tên tuổi và tầm vóc của mình, đồng thời cũng được đánh giá là một trong những công ty có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới.

Ý chí dám đương đầu với thử thách và cải tiến không ngừng chính là nền tảng cho sự phát triển của Công ty DEVYT!

Tên đăng ký kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN DEVYT
Tên giao dịch quốc tế: DEVYT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: DEVYT J.S.C
Địa chỉ: Số 5 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: + 84 24 3202 5533 Fax: +84 24 3577 1641
Email: info@devyt.com
Website: www.devyt.com