Công ty cổ phần bao bì ECO Việt Nam

Tên đăng ký kinh doanh: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ECO VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế: VIET NAM ECO PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VINA EP.,JSC
Địa chỉ: Số 6, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: + 84 222 3838 638 Fax: +84 222 3838 616
Email:
Website: